Algemene verkoopvoorwaarden van Kodak

Op de levering van goederen en/of diensten door Kodak aan de Klant zijn, voor zover van toepassing, de voorwaarden van toepassing die zijn uiteengezet in een of meer hieronder toegankelijke documenten.