Kodak EasyShare DX6490 Zoom digitale camera — Handleiding


Inhoud > Aan de slag > Datum en tijd instellen

1 Aan de slag

Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen - eerste keer

Het bericht Date & Time have been reset (datum en tijd zijn opnieuw ingesteld) verschijnt op de camera wanneer u die voor de eerste keer gebruikt of wanneer de batterij lange tijd uit de camera verwijderd is geweest.


  1. SET DATE & TIME (datum en tijd instellen) wordt gemarkeerd. Druk op de knop OK.

Het scherm Date & Time (datum en tijd) wordt vervolgens weergegeven. De notatie van de datum is JJJJ/MM/DD. De tijd wordt in 24-uurs-notatie weergegeven.

Of selecteer Cancel (annuleren) om de datum en tijd later in te stellen.

  2. Druk op om de datum en tijd te wijzigen. Druk op om verder te gaan naar de volgende instelling.

  3. Druk op de knop OK wanneer u klaar bent.

  4. Druk op de Menu-knop om het menu te sluiten.

De instellingen blijven van kracht tot u ze opnieuw wijzigt.

OPMERKING: Afhankelijk van uw besturingssysteem kunt u met de Kodak EasyShare-software de cameraklok automatisch gelijkzetten als u de camera aansluit. Zie de Help van de Kodak EasyShare- software voor meer informatie.

Datum en tijd instellen

  1. Zet de camera aan. Druk op de Menu-knop.

  2. Druk op om Setup (instellen) te markeren en druk vervolgens op de knop OK.

  3. Druk op om Date & Time (datum en tijd) te markeren en druk vervolgens op de knop OK.

  4. Ga naar stap 2 (Datum en tijd instellen - eerste keer).Vorige Volgende